Darba Drošības Pakalpojumi

Konusi

  • Darba drošības speciālista pakalpojumi
  • Darba aizsardzības dokomentācijas izstrāde
  • Darba vides risku novērtēšana
  • Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde
  • Nodarbināto instruēšana, konsultēšana un informēšana
  • Ddarba vides iekšējā uzraudzība un kontrole